Pradzia
Švenčionių profesinio rengimo centro vizija - patraukli, moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus, orientuotus į besikeičiančius darbo rinkos poreikius.
Mokyklos misija – vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir suaugusiųjų mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, sudaryti sąlygas įvairių poreikių mokiniams įgyti profesines kompetencijas, atitinkančias rajono ir regiono darbdavių poreikius.

Gimnazijos skyrius

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Neformalusis ugdymas
Plačiau

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas

Suteikiame profesinę kvalifikaciją
Plačiau

Vairavimo mokykla

Ugdymas karjerai

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
Plačiau

Biblioteka

Apie biblioteką
Plačiau

Tradicijos. Šventės. Projektai

Vykdomos įvairios neformaliojo ugdymo veiklos
Plačiau

Bendrabutis

Pradzia

Švenčionių PRC gavo paramą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui ,,Švenčionių profesinio rengimo centro profesinio mokymo (-si) infrastruktūros plėtra“

Parama gauta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0006.

Švenčionių profesinio rengimo centras teikdamas profesinio mokymo paslaugas, susiduria su šia problema – nepatenkintas socialinės gerovės, inžinerijos ir inžineriniės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų poreikis, nes neišnaudojamos socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų profesinio mokymo galimybės. Mokyklos tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės sričių profesinio mokymo programas. Kad šį tikslą pasiekti Švenčionių profesinio rengimo centras numato įsigyti: a) profesiniam mokymui vykdyti pagal socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, b) profesiniam mokymui vykdyti pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, c) profesiniam mokymui vykdyti pagal miškininkystės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas. Todėl mokykla tikisi, kad įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 500000,00 Eur. Projekto trukmė nuo 2020 m. sausio 27 d. iki 2021 m. liepos 27 d.

Pradzia

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Švenčionių profesinio rengimo centras kaip partneris dalyvauja šio projekto veikloje. Centre dirba karjeros konsultantas, kuris teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas

Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai

Pradzia
Pradzia

Pameistrystė – nauja galimybė man!

Projekto pavadinimas

Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

Projekto veikla ir rezultatai

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse. JP projekte dalyvaus vienas Švenčionių profesinio rengimo centro mokinys, kuris buvo priimtas mokytis pagal visą formaliojo tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma. Mokinys pagal virėjo programą pameistrystės forma mokosi Švenčionių r. įmonėje.

Projekto vykdytojas

Švenčionių profesinio rengimo centras

Projekto vykdytojas

Švenčionių profesinio rengimo centras

Paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data

2023-06-01

Švenčionių profesinio rengimo centro projektui skiriama finansavimo lėšų suma

5646,19 EUR

JP projekto veiklų vykdymo vieta

Švenčionių raj. savivaldybė Lietuvos Respublika

Projekto finansavimo šaltinis

Projektas pilnai finansuojamas ES NextGenerationEU lėšomis. Gautas finansavimas padės padidinti profesinio mokymo patrauklumą, paskatins profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma, padidins atitiktį darbo rinkos poreikiams. Didesnę dalį nuo šio skirto finansavimo gauna įmonė, kurioje mokinys dirba ir kartu pabaigs mokymus pameistrystės forma

Paskutinės naujienos

Išvyka į Valstybinę darbo inspekciją

Išvyka į Valstybinę darbo inspekciją

Švenčionių profesinio rengimo centro mokytojos Danutė Ankėnienė, Tatjana  Mialik ir Danutė Kavaliukaitė šių metų spalio 18 d. organizavo išvyką į Valstybinę darbo inspekciją TPR23, V23, PBG23, A23, AKG23, FP23 ir PBG21 grupių mokiniams.

Skaityti daugiau »
Pradzia

KEIČIAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS

Pažymėjimo keitimui reikalingi šie dokumentai:

  • motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  • medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
  • 1 nuotrauka 3×4.​

Informacija teikiama: mob. tel. 8 679 83509, el. paštu ilona.dic@gmail.com Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

INFORMACIJA NORINTIEMS ĮGYTI TEISĘ VAIRUOTI KETURRAČIUS MOTOCIKLUS IR MOTORINES ROGES

Vadovaujantis Lietuvos kelių policijos tarnybos pateikta nuomone į Švenčionių profesinio rengimo centro raštą ( į 2021-02-11, Nr. SD-45) pateikiame informaciją norintiems vairuoti keturračius motociklus ir motorines roges.

Priėmimas

2023 m. į Švenčionių profesinio rengimo centrą priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą baigusieji 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 arba 12  klasę (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

Mokiniai neturintys pagrindinio išsilavinimo priimami mokytis į virėjo  mokymo programą.  Prašymai priimami per LAMA BPO .

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Kviečiame mokytis

Rašykite mums

Klauskite, siūlykite, rašykite atsiliepimus, etc.

rawpixel-778690-unsplash

Siūlome mokymus

Mokome ūkininkus, rengiame traktorininkų kursus, kitos mokymo programos

Veiksmai

įvykus avarijai

Astravo AE

Pradzia

Nuorodos

clock
Pamokų trukmė ir pietų laikas
tvarkarastis-savaites
Savaičių tvarkaraštis
Pradzia
Pamokų tvarkaraštis
Pradzia
Pilietiškumo mokykla