Valstybės biudžeto ataskaitos
Pasirinkite nuorodą ir spustelėkite ant jos , kad atsisiųsti
Pavadinimas Nuoroda Pastaba

2023 metai

2023 m. IV ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. IV ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. III ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
* pasirašytas el.parašu dokumentas
2023 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
* pasirašytas el.parašu dokumentas

2022 metai

2022 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2022 m. III ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
2022 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2022 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
2022 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2022 m. I ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
2022 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos

2021 metai

2021 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2021 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2021 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
2021 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2021 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos

2020 metai

2020 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. III ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2020 m. II ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. I ketvirčio valstybės biudžeto ataskaitos
2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos

2019 metai

2019 m. finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada
2019 m. valstybės biudžeto ataskaitos
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos