01

Ūkininkai

Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre.

Asmenys, norintys mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 296081073) arba įgyti trūkstamas kompetencijas, mokymo įstaigai kartu su prašymu pateikia išsilavinimą/kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Ankstesnio mokymosi pasiekimus vertina mokymo įstaigos vadovo įsakymu paskirti asmenys.

Mokymosi trukmė – 160 val.

Minimalus išsilavinimas – pagrindinis.

Mokymo programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktiniam mokymui skiriama 80 valandų.
Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir gavusiems kompetencijų įvertinimo pažymėjimus, išduodamas  Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimas ir jo duomenys įrašomi į Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos baigusių asmenų sąvadą.
Mokymo kaina priklauso nuo klausytojų skaičiaus.

Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.


Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

 • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
 • pagal ūkininko ar žemės ūkio išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (darbo sutarčių, paslaugų teikimo kopijas ir kt.);
 • pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje;
 • pagal seniūnijos išduotą pažymą.
 

Daugiau informacijos apie ūkininkų mokymą galite rasti šiame puslapyje.

https://zua.lt/mokymai/pradedantiems-ukininkauti/

Ūkininkavimo pradmenų mokymai planuojami nuo 2024 m. vasario 8 d.

Smulkesnė informacija apie šiuos mokymus teikiama tel. 8 607 11175

02

Traktorininkų mokymai

KOKIAIS BŪDAIS GALIMA ĮGYTI TEISĘ VAIRUOTI TRAKTORIUS IR (AR) SAVAEIGES MAŠINAS?

 • * Pirmas būdas: baigti organizuojamus traktorininkų mokymus pagal atskirus modulius: TR1 kategorijos traktorių vairavimas, TR2 kategorijos traktorių vairavimas, SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, SM savaeigių miško ūkio mašinų vairavimas (informacija apie modulių programas adresu:).
 • * Antras būdas: pripažinti savišvietos būdu įgytą patirtį ir dalyvauti asmens įgytų kompetencijų vertinime.

KOKIOS KATEGORIJOS SUTEIKIAMOS?

 • * TR1 kategorija – iki 60 kW variklio galios ratinių žemės ir miškų ūkio traktorių bei vikšrinių traktorių ir traktorių junginių su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorių su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.) vairavimas (ne jaunesniems kaip 15 metų);
 • * TR2 kategorija – 60 kW arba didesnės variklio galios traktorių vairavimas (ne jaunesniems kaip 17 metų).
 • * SZ kategorija – savaeigių žemės ūkio mašinų (javų, cukrinių runkelių, bulvių, pašarų ir kitų savaeigių kombainų, savaeigių šienapjovių) vairavimas (ne jaunesniems kaip 17 metų).
 • * SM kategorija – savaeigių miško ūkio mašinų vairavimas (ne jaunesniems kaip 17 metų).

KOKS PAŽYMĖJIMAS IŠDUODAMAS BAIGUS MOKYMUS?

 • * Išduodamas valstybės nustatytos formos pažymėjimas.
 • * Pažymėjimai galioja visose ES šalyse.
 • * Galioja 10 m. Traktorininkų pažymėjimai išduoti iki 2000 m. birželio 1 d. NEGALIOJA, jie turi būti pakeisti. Išduoti nuo 2000 m. birželio 1 d., galioja 10 m. nuo jų išdavimo dienos.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • * Asmens tapatybės kortelė
 • * Išsilavinimo dokumentas
 • * Medicininė pažyma
 • * Nuotrauka 3×4
 • * SM kategorijai mokintis reikia turėti TR1 ir TR2.

SVARBU ! Švenčionių profesinio rengimo centre galite:

 • * pakeisti traktorininko pažymėjimą, jeigu pasibaigė jo galiojimo laikas.
 • * gauti pažymėjimo dublikatą, jeigu praradote traktorininko pažymėjimą.
 • * perlaikyti kategoriją, jeigu atėmė traktorininko pažymėjimą dėl nusižengimo.
 •  
 • Daugiau informacijos telefonu  8 67983509 arba el. paštu ilona.dic@gmail.com

03

Kitos mokymo programos

Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo mokymus pagal 6 sav. medkirčio mokymo programą. Norinčius mokytis prašome registruotis telefonu 8 677 79225 arba atvykti į mokyklą. Apmokėjimo už kursus suma priklauso nuo mokymo grupės dalyvių skaičiaus.