Finansinės veiklos ataskaitos
Pasirinkite nuorodą ir spustelėkite ant jos , kad atsisiųsti
Pavadinimas Nuoroda Aiškinamasis raštas

2023 metai

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
* pasirašytas el.parašu
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
* pasirašytas el.parašu
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
* pasirašytas el.parašu

2022 metai

2022 m. auditoriaus išvada
Turto valdymo ir disponavimo juo ataskaita
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metai

2021 m. auditoriaus išvada
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Turto valdymo ir disponavimo juo ataskaita
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio pažyma dėl finansavimo sumų
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metai

2020 m. auditoriaus išvada
Turto valdymo ir disponavimo juo ataskaita
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2020 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos

2019 metai

2019 m. finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada
2019 m. finansinės veiklos ataskaitos
2019 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2019 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaitos
2019 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos