Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

1. Mokytojai:

Valentina Markevič– tarybos pirmininkė

Loreta Kazakevičienė  – tarybos sekretorė

Irina Burokienė

2. Mokiniai:

Valerija Ivanovaitė

Milana Artemjeva

Donatas Jutelis

3. Techninio personalo darbuotojai-tarnautojai:

Valentina Kibickienė

Laimutė Pauliukevičienė

4. Tėvų atstovai:

Lina Jutelienė

Žydrūnas Gudelaitis

Rita Laurinavičienė

Inga Varnienė

5. Socialinis partneris

Edvardas Gaidomavičius