Vairavimo mokykla

Išmokite vairuoti. Pasiimkite vairuotojo pažymėjimą!

Informacija

Vairavimo mokyklaKontaktinė informacija bei mokinių teisės, pareigos bei atsakomybė

Automobilio eksploatacija

Vairavimo mokyklaKlausimai prieš praktinį egzaminą

Kaip valdyti auto

Vairavimo mokyklaTrumpa atmintinė

Vairavimo mokykla

Už vairuotojų pirminį mokymą atsakinga profesijos mokytoja metodininkė Tatjana Mialik,
tel. 8 678 06464

el.paštas tatjanamialik@gmail.com

Vykdoma veikla

 • B kategorijų vairuotojų pirminis mokymas

Paslaugų kainos
Š
venčionių profesinio rengimo centro mokiniams – 120 EUR

 

Mokykloje galima įgyti teorinių žinių, praktinio vairavimo įgūdžių ir patirties, mokytis vairuoti automobilį esant įvairioms eismo sąlygoms. Tam sukurtos visos reikiamos sąlygos.

Vairuoti mokome automobiliu VW GOLF.

Praktinis mokymas vyksta pagal individualų grafiką.

Turtinga mokymo materialinė bazė, kurioje daug vaizdinių priemonių, maketų, stendų bei plakatų.

Kompiuterinė klasė su naujausia kompiuterine kelių eismo taisyklių mokymo programa, kuri nuolatos atnaujinama.

Praktinio vairavimo instruktorius
Miroslav Iljiuk, tel 8 629 24107

Vairuotojų mokymo grafikas

Grupė Mokymo pradžia Mokymo pabaiga Savaitės dienos Pamoka
46
2023-09-18
2024-06-19
Ketvirtadienis
5-8
47
2023-09-18
2024-06-19
Trečiadienis
9-10
Tel. pasiteirauti: 8 678 06464

 

Mūsų technika

Naudojami automobiliai
Vairavimo mokykla
Lengvasis automobilis
Vairavimo mokykla
Prieš vairavimo egzaminą
Vairavimo mokykla

Liudijimas

B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas

Vairavimo mokyklos informacija

Švenčionių profesinio rengimo centras, Liepų al. 2, Cirkliškio k., LT-18121 Švenčionių raj., tel. 8 387 513 57, el.paštas centras@svencioniuprc.lt

Direktorė Milda Gustienė-Vilniškė, tel. 8 387 513 57, el.paštas milda.gustiene@gmail.com

Už vairuotojų pirminį mokymą atsakinga profesijos mokytoja metodininkė Tatjana Mialik, tel. 8 678 06464, el.paštas tatjana.mialik@gmail.com

VĮ Regitra Utenos filialas, Metalo g. 1, Utena, tel. 8 700 55 151, Vairuotojų egzaminavimas tel. 8 389 69018, el. paštas egzaminai.info@regitra.lt

VĮ Regitra Vilniaus filialas, Lentvario g. 7, tel. 8 700 55 151, Vairuotojų egzaminavimas tel. 8 526 60 469

Valstybinė kelių transporto inspekcija, Švitrigailos g. 42, Vilnius, tel. 8 527 85 602, el.paštas vkti@vkti.gov.lt

MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Mokinių teisės:
  1.1. Susipažinti su kvalifikaciniais reikalavimais, mokymo programomis bei teminiais mokymo kursų planais.
  1.2. Gauti mokymo sutartyje numatytas mokymo paslaugas.
  1.3. Naudotis mokymo metodine literatūra bei mokymo priemonėmis.
  1.4. Sustabdyti mokymą dėl sveikatos būklės ar kitų labai svarbių priežasčių.
  1.5. Laikyti įskaitas, egzaminus pagal Švenčionių profesinio rengimo centro nustatytą egzaminų ir įskaitų laikymo tvarką.
 2.  Mokinių pareigos:
  2.1. Sistemingai ir stropiai mokytis, lavinti savo sugebėjimus, plėsti ir gilinti savo žinias.
  2.2. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus Švenčionių profesinio rengimo centro bendruomenės narius.
  2.3. Vykdyti Švenčionių profesinio rengimo centro administracijos, mokytojų teisėtus reikalavimus.
  2.4. Sumokėti Švenčionių profesinio rengimo centrui nustatytą mokestį už mokymąsi sutartyje numatyta tvarka.

 3. Mokinių atsakomybė:
  3.1. Besimokantieji šalinami iš mokymo, jeigu jie:
  3.1.1. grubiai pažeidžia arba sistemingai pažeidinėja darbo tvarkos taisykles bei mokymo organizavimo tvarką;
  3.1.2. be pateisinamos priežasties nelanko pamokų;
  3.1.3. negali tęsti mokslo dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio.