Ugymas
karjerai

Veikla

01

Veikla

Projektas – ,, Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nuo 2022 m. spalio mėnesio mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame projekte ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“  Nr. 10-008-P-0001. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Profesinis orientavimas – neatsiejama visaverčio mokinio ugdymo dalis, kad iš mokyklos jis išeitų jau turėdamas žinių apie tai, kaip veikia darbo pasaulis, žinantis savo polinkius ir ateities karjeros galimybes. 

Profesinio orientavimo paslaugos – profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

02

mokiniams

Individualus konsultavimas

Kaip planuoti savo karjerą? Esi įgijęs profesiją ir nori studijuoti toliau. Padėsime tau išsiaiškinti, kokiose kolegijose ar aukštosiose mokyklose ir kokias programas gali studijuoti. Turi klausimų dėl gyvenimo aprašymo (CV), kreipkis į ugdymo karjerai specialistę – patarsime.

Padėsime pasiruošti pokalbiui su darbdaviu. Išsamiau susipažinsite  su profesijų pasauliu, situacija darbo rinkoje, internetiniais puslapiais, susijusiais su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis.

Renginiai grupėms

Renginių metu mokiniai susipažįsta su profesinės karjeros planavimo etapais, tyrinėja profesinės karjeros galimybes, mokosi susieti gautą informaciją apie profesijas, studijas. Mokiniai supažindinami su informacija, kuri padeda planuoti būsimą profesinę karjerą.

Į jūsų klausimus atsakysime:

dankeniene@gmail.com

Tel.: 8 601 27545

03

mokytojams

Gerbiami Mokytojai, karjeros specialistai,

Švenčionių profesinio rengimo centre siūlome jums pasinaudoti teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis pagal Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį.

Ugdymo karjerai paslaugos

Ankstyvasis profesinis orientavimas

Renginių metu jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams suteiksime pradines žinias apie profesijas, o praktinių užsiėmimų metu supažindinsime su įvairiomis specialybėmis.

Gimnazijų mokiniams

Mokiniai informuojami apie Švenčionių profesinio rengimo centre vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas.

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams:

1. “Automobilių kėbulų detalių lyginimas”.

(Pažintis su automobilių kėbulų remontininko mokymo programa).

2. “Automobilių kėbulų detalių glaistymas”.

(Pažintis su automobilių kėbulų remontininko mokymo programa).

3. “Automobilių kėbulų detalių suvirinimas pusautomačiu”.

(Pažintis su automobilių kėbulų remontininko mokymo programa).

4. “Miškas ir aplinka”.

(Pažintis su miško darbuotojo programa).

5. “Motorinių pjūklų panaudojimas medienos ruošoje”.

(Pažintis su miško darbuotojo programa).

6. “Dažau gražiai”.

(Pažintis su apdailininko  mokymo programa).

7. “Mokausi tinkuoti”.

(Pažintis su apdailininko  mokymo programa).

8. “Kulinarinis kelias su šaukštu ir šakute”.

(Pažintis su virėjo mokymo programa).

9. “Aš padavėjas – barmenas”.

(Pažintis su padavėjo ir barmeno mokymo programa).

10. “Klijavimas plytelėmis graži ir ilgalaikė apdaila”.

(Pažintis su apdailininko  mokymo programa).

11. “Socialinio darbuotojo padėjėjas – pagalbos žmogui specialistas”.

(Pažintis su socialinio darbuotojo padėjėjo  mokymo programa).

12. “Supažindinimas su automobilio sistemomis ir jų darbu”.

(Pažintis su transporto priemonių remontininko mokymo programa).

13. “Mokausi skaičiuoti palūkanas”.

(Pažintis su finansinių paslaugų teikėjo mokymo programa).

Informacija ir paslaugos užsakomos telefonu: 8 601 27545 arba elektroniniu paštu: dankeniene@gmail.com

Ugdymas karjerai

04

Tėvams

Teikiama informacija mokinių tėvams šiomis temomis:

  • Profesijos ir mokymosi programos pasirinkimas.
  • Stojimo sąlygos ir priėmimo tvarka į Švenčionių profesinio rengimo centrą, kitas Lietuvos profesines ir aukštąsias mokymo įstaigas.
  • Situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės.

Į jūsų klausimus atsakysime: elektroniniu paštu: dankeniene@gmail.com Tel: 8 601 27545

Vadovas Tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą.

05

Darbdaviams

Švenčionių profesinio rengimo centre rengiami darbininkai pagal 8  profesinio mokymo programų. Prieš įsijungdami į darbo rinką, mokiniai atlieka gamybinę praktiką įvairiose rajono įmonėse. Tai puiki galimybė verslo įmonėms ir įstaigoms priimti būsimuosius specialistus į savo įmones atlikti,įvertinti jų profesinius, bendruosius gebėjimus.Baigdami Švenčionių PRC mokiniai dalyvauja kompetencijų patikrinime. Verslo įmonių atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojant mokinių  kompetencijų vertinimą.

06

Karjeros planavimas, pasirengimas studijoms

Naudingos nuorodos