Mokyklos administracija

Mokyklos administracija

Milda Gustienė-Vilniškė

Direktorė

Tel. (8 387) 51 357

Mokyklos administracija

Romualdas ASTRAUKA

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tel. (8 387) 52 307, 8 677 79225

Mokyklos administracija

Vilhelmina DRAGŪNIENĖ

Gimnazijos skyriaus vedėja

Tel. (8 387) 52 307, 8 607 11175

Mokyklos administracija

Ilona DICEVIČIENĖ

Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Tel. (8 387) 52 307, 8 679 83509

Mokyklos administracija

Jolita MASEVIČIENĖ

Socialinė pedagogė

Tel. (8 387) 52 307, 8 626 72966

Mokyklos administracija

Ernesta RUDŽIUVIENĖ

Vyr.finansininkė

Tel. (8 387) 51 562, 8 679 83594