1. Centro pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

2. Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

3. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

4. Centro švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

4.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

4.2. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

4.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

4.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

4.5. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

4.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

4.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

5. Centro nepagrindinė veiklos sritis – kita ne švietimo veikla.

6. Centro kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

7.1. mišrus žemės ūkis, kodas 01.50;

7.2. žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla, kodas 01.6;

7.3. miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla, kodas 02.10;

7.4. medienos ruoša, kodas 02.20;

7.5. miškininkystei būdingų paslaugų veikla, kodas 02.40;

7.6 variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas 45.20;

7.7. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

7.8. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

7.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

7.10. krovininių automobilių nuoma, kodas 77.12.10.

8. Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Centro veiklos tikslais.