Mokyklos taryba

Darbo Tarybos sudėtis

  1. Ilona Beresnevičiūtė – tarybos pirmininkė
  2. Danutė Kavaliukatė – tarybos sekretorė
  3. Antanas Veikutis – narys