Pradzia

Individualios priežiūros darbuotojas

Programos valstybinis kodas
P43092302 arba T43092302
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: P43092302 arba T43092302
Suteikiama kvalifikacija: individualios priežiūros darbuotojas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 arba 70 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.