Suaugusiųjų mokymas

PRIĖMIMAS Į SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Mokykla, skirta suaugusiems asmenims mokytis pagal suaugusiųjų  pagrindinio ir  vidurinio ugdymo programas.

Mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą priimami suaugę asmenys, siekiantys įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą (nebaigę pagrindinio arba vidurio ugdymo programos); turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko(ų) įsiskolinamus, 16–17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus.

Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali  įgyti vidurinį išsilavinimą.

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą ir gali rinktis tęstinio profesinio mokymo programas.

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į SUAUGUSIŲJŲ KLASES PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

  1. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia šiuos dokumentus: (prašymą, dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą, santuokos liudijimą (jeigu keitė pavardę), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.)
  2. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami suaugusieji, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą, pagal vidurinio ugdymo programą – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
  3. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
  4. Asmuo, turintis septynmečio, aštuonmečio , devynmečio, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, ir pažymėjimą, išduotą 1993-1994 metais arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, išduotą 1995-1999 metais, išlaikęs pagrindinio ugdymo programos dalykų – gimtosios, valstybinės lietuvių kalbos ir matematikos – mokymosi pasiekimų patikrinimą, gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami kiekvieną dieną adresu Liepų alėja 2A Cirkliškio k. pirmame  aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val., 

Telefonai pasiteirauti: mob. tel. 8 684 33246, +370 387 51357, mob. tel. 8 607 11175