Pradzia

Virėjas

Programos valstybinis kodas
P21101310 arba T21101303, P21101388
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: P21101310 arba T21101303
Suteikiama kvalifikacija: virėjas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 60 arba 50 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas: P21101388
Suteikiama kvalifikacija: virėjas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: nereglamentuotas

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.