Pradzia

Transporto priemonių remontininkas

Išsilavinimas vidurinis
Programos valstybinis kodas
P43071604  arba  T43071609
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: P43071604  arba  T43071609
Suteikiama kvalifikacija: transporto priemonių remontininkas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 110 arba 90 kreditų

Papildomai:  įgyjamas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.