„Mūsų istorija gyvai“
Malonu pasidžiaugti, kad mokyklos jubiliejui suskubome parengti ir išleisti kraštotyros knygą „Mūsų istorija gyvai“. Tai bandymas į spausdintinių žodžių rūbą įvilkti Švenčionių krašto ir mūsų mokyklos istoriją.
Facebook

„Mūsų istorija gyvai“

 

„Mūsų istorija gyvai“Iš kur ir kaip  ši  knyga atsirado? Mokyklos literatų būrelio „Vaivorykštė“ nariai jau daugelį metų ne tik dalyvauja įvairiuose literatūriniuose, bet ir kraštotyriniuose konkursuose. Rašydami konkursinius darbus kraštotyros tematika, sukaupė daug medžiagos apie Švenčionių kraštą, jo žmones, tradicijas, papročius. Rinkdami   atsiminimus, mokiniai pastebėjo, kad senosios kartos žmonių kasmet mažėja, todėl gimė idėja kuo greičiau surinkti, užrašyti ir susisteminti  mūsų krašto istoriją nuo senų laikų iki dabar ir išleisti knygą, kurioje atsiskleistų Švenčionijos krašto savitumas, mūsų mokyklos įkūrimas ir jos nueitas kelias. Ši idėja buvo pristatyta mokyklos bendruomenei ir sulaukė palaikymo.

Paaiškėjo, kad surinktos literatų būrelio mokinių medžiagos neužteks, reikės įjungti daug žmonių, kad būtų parengtas didesnės apimties leidinys. Akivaizdu, kad šiam sumanymui įgyvendinti  buvo reikalingos ne tik idėjos, kruopštus darbas, bet ir lėšos, todėl aš, literatų būrelio vadovė, 2018-05-25 mokytojų tarybos posėdyje pasiūliau teikti vietos projekto paraišką pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“, taip pat prašyti ir iš Švenčionių rajono savivaldybės paramos kraštotyrinės knygos „Mūsų istorija gyvai“ leidimui. Mokytojų tarybos nariai  tokiam  pasiūlymui  pritarė. Mokyklos direktoriaus 2018-06-04 įsakymu Nr. OV-76 buvo sudaryta darbo grupė projekto paraiškai rengti. Į darbo grupės veiklą buvo įtraukti Cirkliškio, Modžiūnų ir Sarių bendruomenių nariai. Su bendruomenėmis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kuriose atsispindėjo projekto veiklos.

Žinodami projekto uždavinius, tikslus, turėdami partnerių ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patvirtinimą, kad bus finansuojamas projekto įgyvendinimas, iš visų jėgų kibome į darbą. Darbšti ,veikli ir kūrybinga projekto vykdymo komanda- Vilhelmina Dragūnienė, Danutė Kavaliukaitė, Veronika Švogžlienė, Dovilė Maslianikienė, Janina Raslanienė, Valentina Markevič, Judita Nemeikienė – vadovaujama Mildos Gustienės-Vilniškės per 2 mėnesius parengė projektinį leidinį „Mūsų istorija gyvai“. Jo turinį sudaro 4 skyriai: trumpa Švenčionių krašto apžvalga; istoriniai 1939-1945 m. įvykiai; II-oji sovietų okupacija ir jos pasekmės, mokyklos istorija, Nepriklausomybės atkūrimas.

Atsiminimus papasakojo 51 žmogus, juos užrašė 30 mokinių ir 7 mokytojai. Knyga iliustruota nuotraukomis. Knygos pratarmė ir  skyrių santraukos išverstos į anglų kalbą. Tikimės, kad šį kraštotyrinį leidinį skaitys ne tik švenčioniškiai, bet ir į rajoną atvykstantys turistai.

Trečiasis knygos „Mūsų istorija gyvai“ skyrius yra skirtas mokyklai, kuri jau 6 dešimtmečius vykdo jai patikėtą misiją – ugdo ir augina Lietuvai darbo žmogų. Joje jauni žmonės ne tik išmoko amato, bet galėjo atskleisti ir savo talentą. Mokykloje kūrėsi ir ilgus metus veikė tautinių  ir pramoginių šokių kolektyvai, pučiamųjų instrumentų orkestras, folklorinis  ansamblis, dramos, literatų būreliai, mokykla nuolat garsėjo ne tik rajone, bet ir respublikoje   sportininkų (slidininkų, tenisininkų, sunkumų ir svarsčių kilnojimo, jėgos trikovės) laimėjimais. Per tuos metus mokykla brendo, keitė savo struktūrą, išgyveno ne vieną švietimo reformą.  Apie mokyklą, jos mokinius ir mokytojus, vadovus ir darbuotojus yra surinkti ir užrašyti 32 prisiminimai. Turtinga mokyklos istorija yra kiekvieno jos nario pasididžiavimas ir stiprybės įkvėpimas.

Šio knygos skyriaus medžiaga mums padeda ruošti šventinę programą, rašyti mokyklos jubiliejaus scenarijų ir t.t.

Džiaugdamiesi išleista knyga „Mūsų istorija gyvai“ nuoširdžiai dėkojame Rimantui Klipčiui, Švenčionių rajono savivaldybės merui, Andriui Šarėjui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Birutei Borovskienei, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkei, Vaidui Garlai, fotografui, Broniui Lazaraičiui, Antanui Karmonui, Vytautui Stunžėnui, projekto konsultantams ir ekspertams.

Laimutė Stūglienė, ŠPRC mokytoja, literatų būrelio „Vaivorykštė“ vadovė

Jūs taip pat gali sudominti