Mokomės kitoje aplinkoje
Jau penktus metus Švenčionių profesinio rengimo centre vykdoma socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa, kurios tikslas – parengti socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti socialines paslaugas klientams, pritaikyti žinias įvertinant vaikų, neįgalių, senų, rizikos grupės žmonių poreikius. Baigęs programą, socialinio darbuotojo padėjėjas gebės bendrauti ir bendradarbiauti su klientu, jo aplinka, nustatyti prioritetines problemas, teikti socialines paslaugas.Socialinio darbuotojo padėjėjais gali mokytis asmenys, baigę 12 klasių, mūsų mokykloje jie mokosi 2 metus.Vykdydami praktinį mokymą, bendradarbiaujame su...
Facebook

Mokomės kitoje aplinkoje

Jau penktus metus Švenčionių profesinio rengimo centre vykdoma socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa, kurios tikslas – parengti socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti socialines paslaugas klientams, pritaikyti žinias įvertinant vaikų, neįgalių, senų, rizikos grupės žmonių poreikius. Baigęs programą, socialinio darbuotojo padėjėjas gebės bendrauti ir bendradarbiauti su klientu, jo aplinka, nustatyti prioritetines problemas, teikti socialines paslaugas.

Socialinio darbuotojo padėjėjais gali mokytis asmenys, baigę 12 klasių, mūsų mokykloje jie mokosi 2 metus.

Vykdydami praktinį mokymą, bendradarbiaujame su socialiniais partneriais – Švenčionių ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centrais, Všį Mielagėnų Palaimintojo J. Matulaičio parapiniais globos namais, Strūnos socialinės globos namais, neįgalių žmonių dienos centru „Šviesa”.Minėtų įmonių darbuotojai mokinius supažindina su organizacijos funkcijomis, teikiamomis paslaugomis, darbo su klientais metodais, turima slaugos ir sveikatinimo įranga, laisvalaikio organizavimu. Stengdamiesi plėsti savo ir mokinių žinias, kompetencijas, kiekvienais metais ieškome naujų socialinių partnerių, kurie noriai bendradarbiauja, sutinka priimti į savo įstaigas praktiniam mokymui.

Šiais mokslo metais aplankėme Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensioną, teikiantį Vilniaus vaikams ir jaunuoliams su negalia socialinės globos paslaugas nuo 3 iki 29 metų amžiaus. Ši įstaiga teikia dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams su proto ir kompleksine negalia, į socializacijos procesą įtraukia vaikų ir jaunuolių tėvus bei socialinius partnerius. Praktikos metu ne tik susipažinome su pensiono klientais, bet ir kartu puošėme kalėdinius sausainius. Tai yra pati geriausia, efektyviausia bendravimo ir mokymosi forma. Su Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionu pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią organizuosime bendrus renginius, susitikimus, projektus.

Daug žinių įgijome ir bendradarbiaudami su Fabijoniškių socialinių paslaugų namų darbuotojais ir klientais. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams – senyvo amžiaus asmenims ir asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų. Socialinių paslaugų namus sudaro socialinės priežiūros padalinys, teikiantis apgyvendinimo paslaugas savarankiško gyvenimo namuose ir dienos socialinės globos centras, kuris teikia dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos (“atokvėpio”)paslaugas asmenims, turintiems senatvės psichikos sutrikimų. Minėtų paslaugų teikimas yra didelė pagalba šeimos nariams, nes jie gali sergantį asmenį palikti specialistų priežiūroje ne tik dienai, bet ir savaitei ar mėnesiui. Tokiu būdu gali pasilsėti patys.

Mokomės kitoje aplinkoje

Zarasų socialinių paslaugų centras – taip pat naujas mūsų socialinis partneris, kurio tikslas – teikti kokybiškas, visoms gyventojų grupėms prieinamas socialines paslaugas, atitinkančias klientų poreikius ir lūkesčius, didinti jų įvairovę. Bendraudami su centro atstovais sužinojome, kad ten teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, sociokultūrinės, transporto organizavimo, asmens higienos ir priežiūros, pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo, psichologo pagalba ir kitos socialinės paslaugos pagal gyventojų individualius poreikius. Keli šio centro darbuotojai yra mūsų mokyklos mokiniai, gilinantys teorinius ir praktinius socialinio darbo įgūdžius.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, jų darbuotojais ir klientais, keitimasis turimomis žiniomis ir įgūdžiais, bendri užsiėmimai ir veikla leidžia mokytis vieniems iš kitų, tobulėti ir skleisti gerąją patirtį.

Profesijos mokytoja Jolita Masevičienė

Jūs taip pat gali sudominti
Ekranai
Naujienos

Ekranai

Birželio mėnesį baigėsi 8 mėnesius trukęs Medijų raštingumo projektas – Dideli Maži ekranai.  Britų tarybos,  VšĮ „Meno avilys“ ir  Ugdymo plėtotės centro  vykdytame   projekte dalyvavo 20 mokinių grupė iš Švenčionių profesinio rengimo centro.

Skaityti daugiau »
Pažintinis vizitas į Auto muziejų
Naujienos

Pažintinis vizitas į Auto muziejų

Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių grupė lydima  profesijos mokytojų Antano Veikučio, Rimanto Dragūno ir karjeros specialistės Danutės Ankėnienės vykome į Vilnių, apsilankyti Auto muziejuje, kuris yra įsikūręs Dariaus ir Girėno g. 2.

Skaityti daugiau »