Pradzia

Finansinių paslaugų teikėjas

Programos valstybinis kodas
P43041201, T43041202
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: P43041201 arba T43041202
Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis mokymosi kreditais: 90 arba 70 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.