Aktuali informacija apie koronavirusą

Aktualūs įsakymai

KĄ TURITE ŽINOTI APIE COVID-19

Organizuojant ugdymo procesą

Privaloma:

 1. Riboti kontaktą tarp atskirų grupių ir mokinių.
 2. Visose uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie
 3. Pasitikrinti kūno temperatūrą, dezinfekuoti   rankas, laikytis higienos reikalavimų.
 4. Mokiniai, kuriems  ugdymo proceso metu pasireiškia COVID-19  ligos simptomai nedelsiant turi pasišalinti iš centro patalpų. Apie pasireiškusius ligos simptomus ir nušalinimą nuo ugdymo proceso informuojami jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokiniai į namus nuvežami mokyklos transportu.
 5. Išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.
 6. Organizuojant tęstinį profesinį mokymą, privalomas galimybių pasas.
 7. Galimybių pasą turi turėti mokiniai, norintys gyventi centro bendrabutyje.
 8. Centro mokiniai ir darbuotojai valgyklos paslaugomis privalo naudotis pagal skelbiamą pietų pertraukų grafiką.
 9. Pertraukų metu patalpas vėdinti, sudarant skersvėjį. Mokinių klasėje neturi būti.

Draudžiama:

 1. Atvykti į mokyklą nepasibaigus paskirtai izoliacijai.
 2. Lankytis mokykloje pašaliniams asmenims.
 3. Naudotis mokyklos rūbine.

 Rekomenduojama:

 1. Neįgalumą turintiems asmenims dėvėti veido skydelį.
 2. Mokiniams pertraukų metu išeiti į lauką, į  numatytas lauko erdves   (lauko klasė, stadionas, parkas).
 3. Testuotis mokiniams, pasirinkusiems pirminį profesinį mokymą.
 4. Valgant prie stalo sėdėti ne daugiau kaip dviems asmenims, laikytis nurodytų atstumų ir  saugos reikalavimų uždaroje patalpoje.   
 5. Skiepytis mokiniams nuo 12 metų.

Imunitetą turintiems – pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams – testuotis nereikia!