Aš galiu su "Erasmus+"
Švenčionių profesinio rengimo centras yra organizacija, turinti nedidelę  patirtį rengdama ir vykdyma "Erasmus+" programos projektus. Tai būtų 5 mūsų projektas.
Facebook

Aš galiu su “Erasmus+”

Patikimų, išmanančių švietimo sritį, atitinkančių mūsų organizacijos vertybes, gebančių bendrauti ir bendradarbiauti partnerių radimas yra didelė sėkmė įgyvendinant projektą. Rinkdamiesi 2022 m. projekto partnerius siekiame, kad organizacijos savo veikla aktyviai skatintų įtraukti  įvairovę, aplinkos tvarumą ir skaitmeninį švietimą. Naudodamiesi projekto finansinėmis galimybėmis siekiame  stiprinti dalyvių bendruosius ir profesinius gebėjimus, dalintis geriausia patirtimi organizacijos viduje ir tarp partnerių, skatinti mūsų organizacijoje naujų pedagoginių metodų ir technologijų taikymą, didinti programos “Erasmus+” žinomumą.

Mūsų partneriai, įgyvendindami „Erasmus+“ programos projektus, yra nedidelės, pažangios, turinčios plačius ryšius su darbdaviais savo šalyse, organizacijos. Viena tokių – Austrijoje veikianti organizacija – BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH. Austrija ypatinga tuo, kad profesiniame mokyme taikoma  pameistrystės mokymo forma, šalis turi įdirbio įveiklindama mokinius. Tai suteikia galimybę projekto dalyviams ugdyti įgūdžius, reikalingus dabartinėje ir būsimoje darbo rinkoje, stiprinti bendruosius gebėjimus, siekti kokybiškų mokymosi rezultatų. Su partneriu Austrijoje  jau turime projektų įgyvendinimo patirties, jį pasirinkome, nes norėtume išbandyti įvairesnių veiklų, to, kas mums dar nauja: “ErasmusPro”, detalizuoti “žaliąjį” keliavimą ir trumpalaikių mokymosi mobilumų įvairesnę laikotarpių trukmę, įtraukti virtualių veiklų. Rengiantis vizitams šios dvi veiklos, manome, bus ypač aktualios įtraukiant mažiau galimybių turinčius asmenis.

Šių metų birželio – rugsėjo mėn. apdailininkų ir padavėjų-barmenų  profesinio mokymo programų mokiniai atliko ilgalaikį (“ErasmusPro”) profesinio mokymo besimokančiųjų mobilumą Austrijoje. Mokinai stažavosi 90 dienų. Pirmo, antro ir trečio kursų automobilių kėbulų remontininkai, apdailininkai atliko trumpalaikį  profesinio mokymo besimokančiųjų mobilumą. Mobilumas truko 30 dienų. Kiekvienam mobilumui buvo sudarytas atskiras mokymosi planas. Sudarant planą buvo pasirinktos sritys, kuriose jaučiamės silpnesni, o šių sričių išmanymas reikalingas gauti kvalifikaciją ir siekiant karjeros. Tam, kad mokiniams būtų lengviau adaptuotis, priprasti naujoje aplinkoje, vyko lydintys mokytojai. Stažuotės užsienio įmonėse  tampa mokymosi programos įgyvendinimo dalimi, geresnės profesinės karjeros startu. 

Manome, kad įgyvendindami mobilumus Austrijoje, pasiekėme projekto tikslų, nes mokiniai pagerino profesinius gebėjimus, susipažino su naujų technologijų taikymu, taip pat  mokėsi būti  draugišku aplinkai specialistu, mokančiu bendrauti užsienio kalba. Tai įrodo ir gauti mokinių „Europass“ pažymėjimai, kurie byloja apie jų įgytą kvalifikaciją.

Su mobilumais Austrijoje tik startavome, įgyvendindami „Aš galiu su “Erasmus+“ projektą. Mokinių, mokytojų ir centro darbuotojų dar laukia daugiau įdomių veiklų.

Jūs taip pat gali sudominti
Išvyka į Valstybinę darbo inspekciją
Naujienos

Išvyka į Valstybinę darbo inspekciją

Švenčionių profesinio rengimo centro mokytojos Danutė Ankėnienė, Tatjana  Mialik ir Danutė Kavaliukaitė šių metų spalio 18 d. organizavo išvyką į Valstybinę darbo inspekciją TPR23, V23, PBG23, A23, AKG23, FP23 ir PBG21 grupių mokiniams.

Skaityti daugiau »