Pradzia

Apdailininkas

Programos valstybinis kodas
P32073213 arba T32073213
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: P32073213 arba T32073213
Suteikiama kvalifikacija: dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 2 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 110 arba 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas arba vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  P priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.