Pradzia

Miško darbuotojas

Programos valstybinis kodas
M44082101, T43082101
Daugiau informacijos apie programą

Programos valstybinis kodas: M44082101 arba T43082101
Suteikiama kvalifikacija: miško darbuotojas
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2 metai
Programos apimtis mokymosi kreditais: 110 arba 90 kreditų

Papildomai:  įgyjami B kategorijos vairuotojo, TR1, TR2, SM kategorijų traktorininko ir medkirčio pažymėjimai
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Pastaba: į mokymo programas, kurių kodai prasideda raide  M priimami asmenys, neturintys kvalifikacijos ir jų apimtis kreditais ilgesnė, o į programas, kurių kodai prasideda raide T – asmenys, kurie jau turi įgiję kokią nors kvalifikaciją ir jų apimtis kreditais trumpesnė.