Įsakymai dėl nusišalinimo
Pasirinkite nuorodą ir spustelėkite ant jos , kad atsisiųsti
Pavadinimas Nuoroda
Įsakymas dėl direktorės Mildos Gustienės-Vilniškės nusišalinimo
Įsakymas dėl direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai Romualdo Ankėno nusišalinimo